Przejdź do treści

Konsultacje społeczne

od
do
Konsultacja nr 1/2022
consulting

Ankieta dla mieszkańców gminy Opoczno

Czas trwania:
13.10.202212:00 -
20.10.202212:00
Typ konsultacji: Ankieta
Anonimowa
Status: Archiwalna
Kategorie: Inne

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.