Przejdź do treści

Zgłoszenie nr PZS/001/2023

Latarnie świecą tylko częściowo

Opis zgłoszenia:

Na osiedlu ul. Tuwima w Opocznie w dniu dzisiejszym przestało działać część latarni ulicznych. W dniu dzisiejszym były prowadzone jakieś pracę przy latarniach i pomimo prowadzonych prac konserwacyjnych około 50% latarni nie działa. Jest to srefa zamieszkania gdzie pieszy może poruszać się dostępną przestrzenią publiczną i dlatego ważne jest aby oświetlenie działało prawidłowo. Nieprawidłowo działające oświetlenie naraża pieszych na potrącenie przez pojazd mechaniczny.

Lokalizacja:

   Komórka: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
Data rejestracji:
25.10.202318:36
   Priorytet: Normalny
Status: Zgłoszone

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.