Przejdź do treści

Zgłoszenie nr PZS/002/2023

Latarnie oświetlenia drogowego

Opis zgłoszenia:

Zgłaszam niedziałające Latarnie oświetlenia ulicznego na ulicach: Juliana Tuwima, Matejki, Pileckiego, Sienkiewicza, Wyspiańskiego
Nadmienię, że jest to strefa zamieszkania oznakowana znakami D40 - D41, w której to dzieci do lat 7 mogą poruszać się bez opieki osoby dorosłej, również po zmierzchu. Osiedle jest zlokalizowane w okolicy szkoły podstawowej gdzie dzieci po zmierzchu wracają do domu. Dodatkowo na części ulic Tuwima i Matejki trwają jakieś prace z nawierzchnią drogi, które to prace nie są zabezpieczone i w ciemnościach można wpaść w dziurę, co doprowadzić może do uszczerbku na zdrowiu.
Wzywam Gminę do natychmiastowego naprawienia oświetlenia ulicznego, utrzymanie działającego oświetlenia ciąży na Gminie na mocy Prawa Energetycznego.  

 

Lokalizacja:

Załączniki:

   Komórka: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
Data rejestracji:
12.11.202319:50
   Priorytet: Normalny
Status: Zgłoszone

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.