Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłoszenie nr PZS/003/2023

Nieświecąca latarnia drogowa

Opis zgłoszenia:

Zgłaszam nieświęcącą latarnię drogową w miejscowości Kraśnica znajdującą się na posesji o numerze 67,

Lokalizacja:

   Komórka: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
Data rejestracji:
22.11.202320:51
   Priorytet: Normalny
Status: Zgłoszone

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.