Przejdź do treści

Konsultacja nr 1/2022

Ankieta dla mieszkańców gminy Opoczno

Ta konsultacja jest anonimowa. Co to znaczy?

To znaczy, że nikt nie dowie się jak w niej odpowiadałeś. Twoje odpowiedzi zostaną przekazane jako anonimowe. Dane, które podajesz służą do określenia, że jesteś z danej gminy, nie będą powiązane z profilem.

Pobierz PDF

Opis konsultacji:

Ankieta dotycząca poziomu zadowolenia osób uczestniczących w konsultacja społecznych na poziomie lokalnym oraz jakości tych konsultacji

Lokalizacja:

Data rozpoczęcia: 13.10.202212:00
Data zakończenia: 20.10.202212:00
Typ konsultacji: Ankieta
Anonimowa
Status: Archiwalna
Kategorie: Inne

Zobacz wyniki ankiety

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.