Przejdź do treści

Zgłoszenia społeczne

od
do
Zgłoszenie nr PZS/004/2024

Uszkodzona lampa oświetleniowa

Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
06.05.202400:26
Status: Zgłoszone
Zgłoszenie nr PZS/003/2024

Brak oświetlenia

Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
11.03.202421:57
Status: Zgłoszone
Zgłoszenie nr PZS/002/2024

uszkodzona lampa przy ul. Drzymały 7

Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
04.03.202414:10
Status: Zgłoszone
Zgłoszenie nr PZS/001/2024

Brak oświetlenia

Kategoria: Infrastruktura
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
19.02.202421:15
Status: Zgłoszone
Zgłoszenie nr PZS/003/2023

Nieświecąca latarnia drogowa

Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
22.11.202320:51
Status: Zgłoszone
Zgłoszenie nr PZS/002/2023

Latarnie oświetlenia drogowego

Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
12.11.202319:50
Status: Zgłoszone
Zgłoszenie nr PZS/001/2023

Latarnie świecą tylko częściowo

Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
   Priorytet: Normalny
Data rejestracji:
25.10.202318:36
Status: Zgłoszone

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.