Przejdź do treści

Pomoc

Dokonywanie płatności

System umożliwia proste i wygodne dokonywanie płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, funkcjonalność została opracowana w ten sposób, by przypominała dokonywanie zakupów. Dokonanie płatności polega na dodawaniu poszczególnych pozycji do koszyka  za pomocą przycisku , wówczas dana kwota zostanie dodana jako pozycja do koszyka znajdującego się w prawym górnym rogu .

System uniemożliwia dodanie do koszyka danej płatności wielokrotnie. Można dodawać do koszyka dowolną liczbę pozycji z listy opłat. W każdym momencie można podejrzeć zawartość koszyka, klikając na . Aby zamknąć koszyk, kliknij . Jeśli chcesz usunąć pozycję z koszyka, kliknij na ikonkę kosza .

Masz możliwość również modyfikować kwotę dodaną do koszyka, klikając ikonę umieszczoną obok kwoty  . Dokonaj edycji kwoty, następnie kliknij OK.

Jeśli chcesz dokonać płatności za pozycje znajdujące się w koszyku, kliknij . W zależności od wyboru sposobu płatności i banku zostaniesz przekierowany do systemu płatności internetowych  Paybaynet Krajowej Izby Rozliczeniowej, albo pośrednika płatności Blue Media.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.