Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc

Zgłaszanie konsultacji

Użytkownicy chcący przesłać swoją propozycję konsultacji społecznej do urzędu mogą skorzystać z takiej opcji używając przycisku . Po kliknięciu w przycisk użytkowni zostanie przeniesiony do widoku e-Usług urzędu z domyślnie wybranym formularzem zgłoszenia konsultacji. W celu jego wypełnienia należy kliknąć w przycisk Wypełnij formularz.

Natomiast osoby niezalogowane do systemu, po kliknięciu w przycisk , zostaną przeniesione do widoku wyboru sposobu logowania.

Kolejnym krokiem użytkownika jest uzupełnienie wskazanych pól formularza tworzonej konsultacji społecznej.

Uwaga!

Pola oznaczone "*" są polami obowiązkowymi. Brak uzupełnienia jednego lub więcej pól oznaczonych "*" spowoduje blokadę wysyłki formularza zgłoszeniowego do urzędu.

Ostatnią czynnością tworzenia zgłoszenia konsultacji jest przesłanie formularza poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś konsultacje. Formularz trafi do urzędu w celu dalszego procedowania zgłoszenia. Użytkownik może podejrzeć obecny status przesłanej konsultacji korzystając z przycisku i podglądu zakładki "Zgłoszone przeze mnie", gdzie można śledzić proces przebiegu konsultacji, dokonywać korekt konsultacji w przypadku jej zwrotu oraz wglądu do historii.

 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.