Przejdź do treści

Pomoc

Adresy

Zakładka Adresy daje użytkownikowi możliwość zarządzania adresami dla których wyświetlane będą harmonogramy wywozu odpadów.

Aby aktywować wprowadzony adres należy przesunąć suwak znajdujący się przy adresie.

Przycisk Dodaj kolejny adres pozwala użytkownikowi na wprowadzenie kolejnych adresów dla których będą wyświetlane harmonogramy wywozu odpadów.

Chcąc usunąć wprowadzony adres, użytkownik musi kliknąć w przycisk krzyżyka znajdujący się w prawym górnym rogu sekcji danego adresu.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.