Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc

Oświadczenia

Zakładka Oświedczenia pozwala użytkownikowi na podejrzenie obecnego stanu złożonych oświadczeń o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczą jak i na złożenie nowego oświadczenia.

Aby podejrzeć obecny stan przesłanych oświadczeń należy kliknąć w przycisk Aktualny stan oświadczeń. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku z aktualnym stanem oświdczeń jak i historią zmian danych oświadczeń składanych przez użytkownika. 

Kliknięcie w przycisk Przejdź do oświadczenia, pozwoli użytkownikowi na wypłenienie w systemie krokowym nowego oświadczenia.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.