Przejdź do treści

Pomoc

Resetowanie hasła

Jeśli hasło do systemu zostało zgubione lub zapomniane, można go zresetować poprzez adres e-mail użyty podczas rejestracji konta. Aby odzyskać dostęp do konta, wybierz na stronie głównej opcję Logowanie standardowe a następnie Nie pamiętam hasła:

Wpisz swój adres e-mail oraz wciśnij przycisk Zatwierdź:

Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę zgubionego hasła:

Kliknij w link umieszczony w wiadomości e-mail, który przekieruje cię do systemu oraz strony, gdzie można ustawić nowe hasło dostępowe do systemu.

 

Po wprowadzeniu dwukrotnie nowego hasła, pojawi się komunikat o poprawnej zmianie hasła:


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.